Önemli Tarihler
Bildiri (Özet ve Tam Metin) Kabul Son Tarihi:
25 Ağustos 2017
Hakemlerden Dönüş:
30 Ağustos 2017
Bildiri (Özet ve Tam Metin) Revize Son Tarihi:
15 Eylül 2017

Bilimsel programı görüntülemek için tıklayınız.

UHK 2017’NİN ARDINDAN
SAYIN MESLEKTAŞLARIM
HİDROLOJİYE GÖNÜL VERMİŞ BİLİM İNSANLARI
Ulusal Hidroloji Kongreleri’nin ilki 1979’da, ikincisi ise 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi tarafından düzenlenmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile aynı üniversitenin Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 2001 yılında düzenlenen üçüncü kongrenin ardından, dördüncüsü 2004 yılında yine İTÜ İnşaat Fakültesi üstlenmiştir. Beşincisi 2007 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, altıncısı 2010 yılında Denizli’de Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, yedincisi 2013 yılında Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve sekizincisi 2015 yılında Şanlıurfa Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenmiştir. Ulusal Hidroloji Kongresinin, Kurucu başkanı Prof. Dr. Mehmetcik Bayazıt ve fikir babası Prof. Dr. Zekai Şen başta olmak üzere önceki Ulusal Hidroloji Kongrelerini düzenleyen üniversitelere ve düzenleme ve yürütme kurullarına, bilim kurullarına, sekretaryalarına minnettar olduğumuzu ve UHK 2019’un daha başarılı geçeceğine olan inancımızı ifade etmek istiyorum.

9. Ulusal Hidroloji Kongresi 4 - 6 Ekim 2017 tarihleri arasında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde Gerçekleştirilmiştir.

4 Ekim Çarşamba günü açılış konuşmaları ile başlayan kongre, 6 Ekim Cuma günü Diyarbakır – Silvan – Malabadi Köprüsü – Hasankeyf güzergâhı ile yapılan teknik gezi ile sona ermiş ve ulusal ve yerel basınımızda geniş yer bulmuştur.

Açılış programı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi ve Prof Dr. Tahsin Kılıçoğlu, DSİ Bölge Müdürümüz Murat Dağdeviren, TRT Diyarbakır Müdürümüz Hamit Yaz, Karayolları Bölge Müdürümüz Şefik Solmaz, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ve diğer Bölge ve il Müdürlerimiz, Su Vakfı Başkanı Prof. Dr. Zekai Şen, Türkiye Hidroloji Komisyonu üniversiteler temsilcisi Prof. Dr. Hafzullah Aksoy, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Toprak, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öner Çetin ve diğer fakülte ve bölüm yöneticilerimiz ile öğrencilerimizin ve ulusal ve yerel basınımızın katılımı ile gerçekleşmiştir.

DSİ Genel Müdürümüz Sayın Murat Acu ve Su Yönetimi Genel Müdürümüz Sayın Dr. Bülent Selek, DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Daire Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu Beyefendiler haklı mazeretlerini şahsıma ileterek aramızda bulunamadılar.

Açılış programımıza teşrifleri ile bizi onurlandıran, bizi heyecanlandıran, böylece bizleri iyi işler yapmaya teşvik eden ve katılamadıkları için şahsıma üzüntüleri ifade eden saygıdeğer protokol üyelerine içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.

9. Ulusal Hidroloji Kongresi’nde suya dair tüm sorunlar ve bu sorunların çözümleri tartışılmıştır. Bu tartışmayı en iyi şekilde yapabilmek için kongre’ye gönderilen 100’ün üzerinde akademik bildirinin tamamı, “Hidrolik ve Su Kaynakları” programı olan tüm üniversitelerimizden seçilmiş akademisyenlerden oluşan 80 kişilik bir bilim kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Her bir bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilmiş ve iki farklı hakem görüşünün söz konusu olduğu durumda üçüncü bir hakeme daha gönderilmiştir. Programın yüklü olması nedeniyle gönderilen bildirilerin içerisinden 68 tanesi sözlü, 6 tanesi poster olarak kongrede sunulması uygun görülmüştür. Farklı üniversitelerimizden su bilimi (hidroloji) alanında çok iyi bilinen 8 akademisyenimiz de davetli konuşmacı olarak çağırılmıştır. Buna göre kongre iki gün süreyle eş zamanlı olarak D ve E salonlarında toplam 14 ayrı oturumda gerçekleştirilmiştir. Kısaca UHK 2017, ulusal basınımızın tabiri ile Türkiye’nin Su Bilimcilerini Diyarbakır’da buluşturmuştur.

UHK 2017’nin Diyarbakır’da gerçekleştirileceğini duydukları andan itibaren tıpkı bizler gibi heyecanlanan ve maddi ve manevi hiçbir desteğini esirgemeyen DSİ 10. Bölge Müdürümüz Murat Dağdeviren Beyefendi’ye ve kongremize çok önemli maddi destek sağlayan Sayın GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral Beyefendiye ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Kongreye, davetli konuşmacılarımız Prof. Dr. Cumali Kınacı, Prof. Dr. Zekai Şen, Prof. Dr. Tefaruk Haktanır, Prof. Dr. Hafzullah Aksoy, Prof. Dr. Emine Beyhan Yeğen, Prof. Dr. Birhat Önüz, Prof. Dr. Alper Baba ve Prof. Dr. Gökmen Tayfur eksiksiz katılmıştır. Kendilerine teşekkür ederim.

TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak özere ulusal ve yerel basınımız kongreye büyük ilgi göstermiştir. Bu nedenle TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere ulusal ve yerel basınımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

UHK 2017’ye ev sahipliği yapan Sayın rektörümüz Prof. Dr. Talip Gül başta olmak üzere, Sayın Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi ve Prof Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Sayın Dekanımız Prof. Dr. Abdullah Toprak, desteklerinden ötürü DÜBAP Koordinatörü Prof. Dr. Fırat Aydın, kongre boyunca inanılmaz derecede emek sarf eden Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Remzi Yardımcı ve Müdür Yardımcısı Mustafa Nihat Burakçi ve teknik ekiplerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Ayrıca, canla başla bu güne kadar çalışan ve UHK 2017’nin gerçekleştirilmesinde çok ama çok büyük emekleri olan kongre akademik sekretarya üyeleri, Doç. Dr. Fevzi Önen, Doç. Dr. Nizamettin Hamidi, Yrd. Doç. Dr. Necati Kayalp, Yrd. Doç. Dr. Recep Çelik, Öğr. Gör. Ali Em, Doktora öğrencileri Gökmen Öztürkmen ve Fırat Gümgüm ve bu süre içinde her ihtiyaç hissettiğimde ilk başvurduğum Doktora öğrencim Zeynep Aykaç ve Yüksek Lisans öğrencim Derya Karakaya’ya, gönüllü olarak teknik destek grubunda yer alan ve kongre süresince büyük emekleri geçen lisans öğrencilerimiz Bilal Tunç, Büket Berfin Aslan, Ahmet Tektaş, Rozerin Özkul ve Gülseren Aksu’ya ve organizasyon Şirketi KD Turizm adına Damla Özmen ve ekibine teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Kanaatim odur ki, güven verildikçe ağırlı artan bir yük ve aynı zamanda dağıttıkça artan bir hazinedir. UHK 2017 ekibi olarak iki yıl süre ile ülkemizin dört bir yanından paha biçilmez mücevherleri Diyarbakır’a, Dicle Üniversitesi’ne taşıdık ve üç gün süre ile her bir mücevheri katılımcılarımızdan oluşan bu hazineyi kongre merkezimizde gururla sergiledik.

Saygılarımla Arz ederim


UHK 2017 ekibi adına
Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Z. Fuat TOPRAK
Duyuru


Bilimsel programı görüntülemek için tıklayınız.
Kongre'nin Başlamasına
-46
GÜN
-8
SAAT
-48
DK.
Duyurular
- Bildirilerin genişletilmiş versiyonları Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi ve Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanacaktır.
- Bildirilerinizi, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak gönderebilirsiniz.

Davetli Konuşmacılar
Oturum Açılış Konuşmaları
Sosyal Medya

Destekleyenler
Kongre Sekreteryası Kongre Organizasyonu
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü
21280, Diyarbakır / Türkiye
ulusalhidrolojikongresi9@gmail.com
KD Tourism & Travel
Serdar-ı Ekrem Cad. Braunstein Apt.
No: 20/2 34425
Beyoğlu/İstanbul
damla@kdtours.com
© - tüm hakları saklıdır.     • organizasyon: aktüel event     • created by: minduce & bildiri merkezi